แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:31) { ผิดแผน }

แนวคิด :

– มารธาพยายามปกป้องพระเยซู ไม่ให้พวกยิวที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มรู้ว่า พระเยซูมา  ด้วยการกระซิบเบาๆ บอกกับมารีย์ เรื่องพระเยซู(ข้อ 28)

– มารีย์ก็เช่นกัน เธอรีบออกไปหาพระเยซูแบบเงียบๆ ไม่บอกใคร

– แต่ดูเหมือนความพยายามของเธอทั้งสอง ไม่ได้ผล พวกยิวก็ลุกตามมารีย์ออกไปอยู่ดี และพวกเขาก็พบพระเยซูในที่สุด

– มารธา และ มารีย์ ทำอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ความจริงคือ พระเจ้ามีแผนที่ประเสริฐกว่านั้นมากนัก นั่นคือ พวกยิวจะเห็นลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจะนำข่าวนี้ไปบอกพวกฟาริสีทำให้พวกฟาริสีอิจฉา จนวางแผนที่จะฆ่าพระเยซูในเวลาต่อมา(ข้อ 53)

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อเราทำอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ผลออกมาไม่ได้เป็นดังที่เราคาด ก็ขอให้เราไว้วางใจในพระองค์

– พระเจ้าจงใจให้ผลมันออกมาเช่นนี้ เพราะพระองค์ทรงมีวัตถุประสงค์พิเศษบางอย่างสำหรับเรื่องนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s