แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:32) { ยังคงถวายเกียรติ }

แนวคิด :

– เมื่อมารีย์มาพบกับพระเยซู เธอก้มกราบที่พระบาทของพระเยซู เป็นการให้เกียรติและเทิดทูนพระองค์ ต่อหน้าต่อตาของพวกยิว

– ดูเหมือนมารธา ไม่ได้ทำเช่นนั้น(พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเธอทำ) เป็นไปได้ว่า เพราะมารีย์ฟังคำสอนของพระเยซู และอยู่ใกล้ชิดพระเยซูมากกว่า บ่อยกว่ามารธา (ลก.10:39) จึงสำแดงความรัก ความยำเกรงต่อพระเยซูมากกว่า

– มารีย์ พูดกับพระเยซู เหมือนประโยคที่เหมือนกับมารธาพูดกับพระองค์ (ข้อ 21) เป็นไปได้ว่า พี่น้องคู่นี้คงได้คุยประโยคนี้ด้วยกัน ก่อนที่พระเยซูจะมาถึง

– นอกจากประโยคดังกล่าวแล้ว มารีย์ก็ไม่ได้พูดอะไรอีก นอกจากร้องไห้อย่างเดียว(ข้อ 33)

การประยุกต์ใช้ :

– ผู้ที่ผูกพันกับพระเยซูมาก ก็จะถวายเกียรติแด่พระองค์มาก

– แม้มารีย์กำลังเสียใจมาก ก็ยังมาพบพระเยซู และเมื่อพบพระเยซูเธอก็ยังถวายเกียรติแด่พระเยซู

– ท่ามกลางสถานการณ์ของเราในวันนี้ เรายังถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอยู่หรือไม่?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s