แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:34) { ถามทั้งที่รู้ }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงถามว่า เอาศพของลาซารัสไปไว้ที่ไหน?

– เหตุที่พระเยซูทรงถาม ไม่น่าจะเพราะว่าพระองค์ไม่รู้ว่าศพนั้นอยู่ที่ไหน แต่น่าจะเพราะว่าพระองค์อยากให้มารธา มารีย์ และพวกยิวที่ตามมา พากันไปที่อุโมงค์ฝังศพด้วยกัน เพื่อให้แผนการของพระองค์ ที่จะทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตาย แล้วนำไปสู่การจับกุมและประหารชีวิตพระเยซูในที่สุด

การประยุกต์ใช้ :

– ไม่ว่าพระเยซูทรงทำอะไร พระองค์ทรงทราบว่าพระองค์ทรงทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรเสมอ

– เมื่อพระองค์ทรงกระทำสิ่งใดแก่ชีวิตของเรา พระองค์ทรงทราบดีว่าพระองค์กำลังทรงทำอะไร และพระองค์ทรงจะทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเรา ผ่านเหตุการณ์นั้นๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s