แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:35) { พระเยซูร้องไห้ }

แนวคิด :

– ข้อนี้เป็นข้อที่สั้นที่สุดในพระคัมภีร์ แต่ สำคัญมากและแสดงออกถึงความรักของพระเยซูอย่างชัดเจน

– ทำไมพระเยซูจึงร้องไห้?

– พระเยซูไม่ได้ร้องไห้ เพราะ เสียใจที่มาช้าไป หรือ เสียใจที่ทรงช่วยลาซารัสไม่ได้

– พระเยซูมาในเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้ว และพระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์ทรงช่วยลาซารัสได้

– พระเยซูร้องไห้ ก็เพราะพระองค์ทรงรักและสงสารมารีย์ มารธา ไม่ใช่เพราะทรงช่วยพวกเธอไม่ได้แต่เพราะทรงรักพวกเธอ

– สังเกตได้จากอีกครั้งที่บันทึกว่าพระเยซูร้องไห้ คือ ใน ลก. 19:41 “…ทรง​กัน​แสง​สงสาร​กรุง​นั้น”

การประยุกต์ใช้ :

– ข้อนี้เปิดเผยความจริงให้เรารู้ว่า เมื่อเรา ผู้ที่พระเยซูทรงรัก ร้องไห้หรือโศกเศร้าเสียใจ นั้น พระเยซูทรงร่วมความรู้สึกกับเราด้วย

– เป็นไปได้ว่า บ่อยครั้งที่ เราร้องไห้แต่ลำพัง พระเยซูก็กำลังทรงร้องไห้กับเราด้วย ไม่ใช่เพราะพระองค์ช่วยเราไม่ได้ แต่เพราะพระองค์รักและสงสารเรา

– จากนี้ไปวันใดที่เราร้องไห้ พึงระลึกว่า เราไม่ได้ร้องไห้อยู่เพียงลำพัง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s