แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:37) { ดูถูกพระเยซู }

แนวคิด :

– ในข้อ 36 พวกยิวบางคน พูดอย่างประทับใจที่เห็นพระเยซูร้องไห้เพื่อลาซารัส

– แต่ในข้อนี้ มีพวกยิวบางคน พูดเพื่อกล่าวโทษพระเยซู ว่า ที่ลาซารัสตาย ก็เพราะพระเยซูไม่มีปัญญาช่วยเขาให้หายป่วยได้

– พวกเขากล่าวโทษพระเยซู ว่า พระองค์มาช้าเกินไป และพระองค์ไม่มีฤทธิ์เดชพอที่จะช่วยได้

– ซึ่งความจริงแล้วพวกเขาเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิง พระเยซูมาในเวลาที่เหมาะสมแล้ว และพระเยซูทรงฤทธิ์ที่จะช่วยลาซารัสได้แม้เขาตายไปแล้วก็ตาม

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ เรามองดูพระเยซูอย่างไร ท่ามกลางสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่?

– เราดูหมิ่นพระองค์ ด้วยการหวาดวิตก หวั่นไหว เพราะเราไม่แน่ใจว่าพระเยซูช่วยเราได้ หรือคิดว่าพระเยซูคงจะมาช้าเกินไป

– หรือ เราถวายเกียรติแด่พระเยซู ด้วยการเชื่อวางใจในพระองค์ อย่างไม่หวั่นไหว เพราะเรารู้แน่ว่าพระเยซูทรงช่วยเราได้แน่และการช่วยเหลือของพระองค์จะมาทันเวลาอย่างแน่นอน

– การวางใจในพระเยซู เป็นการถวายเกียรติแด่พระเยซูอย่างสูง และการไม่วางใจ เป็นการถูกดูพระองค์อย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s