แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:38) { หินปิดปากอุโมงค์ }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงสะเทือนใจอีก คงเพราะเห็นความโศกเศร้าของมารีย์และมารธา ที่พระองค์ทรงรัก

– แม้กำลังสะเทือนพระทัย พระองค์ก็ไม่ละเลยภารกิจสำคัญที่พระองค์ต้องทำ คือไปที่อุโมงค์ฝังศพของลาซารัส

– ตามธรรมเนียมยิวในสมัยนั้น เขาจะเก็บศพของผู้ตาย เอาไว้ในอุโมงค์ ซึ่งอาจเป็นอุโมงค์ธรรมชาติ หรือที่มนุษย์สกัดขึ้นก็ได้ แล้วจะเอาหินมาปิดปากอุโมงค์ไว้ เพื่อป้องกันสัตว์ป่าเข้าไป และเพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเมื่อต้องการเข้าไป

การประยุกต์ใช้ :

– หินที่ปิดปากอุโมงค์นั้น ตามปกติมีไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้าไป แต่บัดนี้เมื่อพระเยซูเข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้ หินนั้นกลับ ขวางกั้นไม่ให้ลาซารัสออกมา จนในข้อต่อมาพระเยซูต้องบอกให้เอาหินออกเสีย

– สิ่งเราทำตามปกติเป็นประจำที่ผ่านมานั้น บางครั้งกลับกลายเป็นอุปสรรค ที่ขวางกั้นไม่ให้เราได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูกำลังทำในชีวิตเราได้

– การฟังคำสั่งของพระเยซู จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า การทำตามธรรมเนียมปฏิบัติตามที่เคยทำมา

– จงคอยฟังพระเยซูในแต่ละวันของชีวิต เพื่อจะทราบว่าอะไรเป็นก้อนหินที่ปิดปากอุโมงค์อยู่ในขณะนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s