แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:39) { จงเอาหินออกเสีย }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูมาถึงที่อุโมงค์ฝังศพลาซารัส พระองค์สั่งให้ เอาหินออก

– สิ่งที่พระเยซูสั่งให้มารธา มารีย์ ทำนั้น ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลย

– เพราะธรรมเนียมยิวในช่วงเวลานั้น(ซึ่งต่อมามีบันทึกไว้ในทัลมุด) ห้ามไม่ให้เปิดอุโมงค์ฝังศพหลังจากปิดด้วยก้อนหินแล้ว ยกเว้นมีเหตุจำเป็นจริงๆ (อ้างอิงจาก Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible)

– มารธาพี่สาวของผู้ตาย ซึ่งมีสิทธิบอกให้เปิดอุโมงค์ จึงทักท้วงพระเยซูว่า ไม่ควรจะเปิดอุโมงค์ เพราะป่านนี้ศพคงมีกลิ่นเหม็นแล้ว

– มารธา ไม่เข้าใจ เหตุผลที่พระเยซูสั่งเช่นนั้น และ เธอเองก็มีเหตุผลที่ดีของเธอด้วย ที่จะไม่ต้องเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซู

– ในข้อนี้ บันทึกว่า มารธาเรียกพระเยซูว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” (จอมเจ้านายของข้าพเจ้า) แล้วตามด้วยเหตุผลที่ขอไม่เชื่อฟัง องค์พระผู้เป็นเจ้า

– เหตุการณ์เหมือนที่เขียนบทเฝ้าเดี่ยวใน ยน.11:12 (ไม่  องค์พระผู้เป็นเจ้า)

การประยุกต์ใช้ :

– บางครั้งการเชื่อฟังพระเยซู ดูเหมือนไม่ค่อยสมเหตุสมผล หรือขัดแย้งกับความคิด สติปัญญา หรือแผนการอันแยบยลของเรา

– แต่การเชื่อฟัง จะนำมาซึ่งพระพรยิ่งใหญ่ในชีวิตของ

– เมื่อพระเยซูให้เปิดอุโมงค์ แล้วกลิ่นเหม็นมันฟุ้งออกมา เราก็ไม่ต้องรับผิดชอบ พระองค์ทรงรับผิดชอบเอง เพราะเราทำตามคำสั่งของพระองค์

– จงให้พระคำของพระเจ้า มีสิทธิอยู่เหนือความคิดและเหตุผลของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s