แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:40) { ถ้าเจ้าเชื่อ }

แนวคิด :

– มารธาสงสัยว่า พระเยซูจะให้เปิดอุโมงค์ฝังศพไปทำไม (ข้อ39)

– พระเยซูไม่ได้ตอบข้อสงสัยของเธอ ด้วยการให้เหตุผลต่างๆนานาเพื่อให้เธอยอมเชื่อฟัง

– แต่พระเยซูให้เธอระลึกถึงสิ่งพระเยซูเคยบอกกับเธอ

– พระเยซูกลับท้าทายความเชื่อของเธอ ให้เธอเพียงแต่เชื่อแล้วลงมือทำตามที่พระองค์ทรงสั่งก็พอ โดยไม่จำเป็นต้องรู้เหตุผล ที่ให้เปิดอุโมงค์ฝังศพ

– พระเยซูบอกเธอว่า เพียงแต่เธอเชื่อแล้วลงมือทำตาม เธอจะได้เห็นสง่าราศีของพระเจ้า(ข้อนี้ในภาษาเดิมให้คำว่า “สง่าราศี”) คือได้เห็นฤทธานุภาพและความดีเลิศของพระเจ้า ท่ามกลางสถานการณ์นี้

การประยุกต์ใช้ :

– สถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ หากเราเชื่อวางใจในพระเยซู แล้วทำตามคำแนะนำในพระวจนะของพระองค์ เราจะเห็นฤทธานุภาพของพระเจ้า และความดีเลิศประเสริฐของพระองค์ในเหตุการณ์เหล่านั้น

– เหตุการณ์ในวันนี้จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า ขอเพียงแต่เราจะรักษาความเชื่อวางใจในพระองค์เอาไว้ให้มั่นเท่านั้นเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s