แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:41) { ขอบคุณด้วยความเชื่อ }

แนวคิด :

– เมื่อมารธายอมเชื่อฟังพระองค์ โดยให้เอาหินที่ปิดอุโมงค์ฝังศพของลาซารัสออก

– พระเยซูก็แหงนหน้าขึ้นต่อฟ้าสวรรค์ ซึ่งเป็นท่าทางในการอธิษฐานต่อพระเจ้า รูปแบบหนึ่ง

– พระเยซูอธิษฐานขอบคุณต่อพระบิดา ที่จะตอบในสิ่งที่พระเยซูอธิษฐาน เกี่ยวกับการให้ลาซารัสฟื้นขึ้นมาจากความตาย

– ก่อนหน้านี้ ใน ยน. 11:4 ​พระ​เยซู​ ตรัส​ว่า “โรค​นี้​จะ​ไม่​ถึง​ตาย แต่​เกิด​ขึ้น​เพื่อ​เชิด​ชู​พระ​เกียรติ​ของ​พระ​เจ้า เพื่อ​ให้​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์​ได้​รับ​เกียรติ​เพราะ​โรค​นี้”

– การที่พระเยซูทรงแหงนหน้าอธิษฐานต่อพระบิดาเช่นนี้ เพื่อให้คนที่เห็นเหตุการณ์รู้ว่า ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตายนั้น เป็นฤทธิ์อำนาจของพระบิดา ที่ทรงกระทำผ่านพระบุตร ซึ่งสอดคล้องกับที่พระเยซูตรัสใน ยน. 11:4

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อมารธาเริ่มเชื่อฟัง การอัศจรรย์ก็เริ่มต้นขึ้น

– การขอบพระคุณพระเจ้า สามารถทำด้วยความเชื่อ แม้สิ่งนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่เพราะความเชื่อจึงเป็นเหมือนกับว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว

– การขอบคุณพระเจ้า เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพราะเป็นการประกาศว่า สิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นผลงานของพระเจ้า ไม่ใช่ของเราเอง

– ให้เราขอบคุณพระเจ้า สำหรับเหตุการณ์ในวันนี้ ด้วยความเชื่อ เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงเป็นผู้กระทำให้มันเกิดเป็นผลดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s