แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:42) { คำอธิษฐานแบบพ่อลูก }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงอธิษฐานที่หน้าอุโมงค์ฝังศพของลาซารัส ว่า ขอบคุณพระบิดาที่ทรงฟังพระองค์ พระองค์ทรงทราบอย่างไม่สงสัยเลยว่า พระบิดาจะทรงตอบทุกคำขอของพระองค์ (รวมทั้งคำขอในสวน​เกท​เสมนี ด้วย)

– ข้อนี้เป็นบทสนทนาระหว่างพ่อ-ลูก พระบุตรเล่าอธิบายให้พระบิดาฟัง ถึงเหตุที่พระบุตรต้องทำเช่นนั้น คือ การที่พระบุตรอธิษฐานขอบคุณพระบิดาที่ทรงฟัง ออกมาให้คนอื่นได้ยิน

– คำอธิษฐานแบบพ่อลูกนี้ จะพบอีกครั้ง ใน ยน.17 และในสวน​เกท​เสมนี

– ทำไมพระเยซูต้องบอกพระบิดาด้วยในเมื่อพระบิดาทรงทราบทุกสิ่งอยู่แล้ว?

– ก็เพราะเป็นความสัมพันธ์อันสนิทสนม และให้เกียรติกัน จึงเล่าและอธิบายให้กันฟัง

การประยุกต์ใช้ :

– เราสามารถอธิษฐานแบบพ่อลูก นี้ กับพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ได้

– ด้วยการเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราให้พระบิดาฟัง ด้วยการอธิบายสิ่งที่เราได้ทำลงไปให้พระบิดาฟัง

– มาอธิษฐานกับคุยพระบิดา แบบพ่อลูกกันเถิด ด้วยการระบายความในใจ และอธิบายสิ่งที่เราทำในวันนี้ ไม่ว่าสิ่งดีๆ หรือแย่ๆ ต่อพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s