แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:43) { ลาซารัสออกมาเถิด }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูอธิษฐานกับพระบิดาแล้ว พระเยซูจึงร้องเสียงดัง ว่า ลาซารัส ออกมาเถิด

– พระเยซูสั่งด้วยสิทธิอำนาจ ด้วยเสียงอันดัง

– ใน อสย. 8:19 พูดถึง พวกคนทรงหรือพ่อมดว่า “…​คน​ทรง​หรือ​พ่อมด​แม่มด​ผู้​ร้อง​เสียง​จ้อก​แจ้ก​และ​เสียง​พึม​พำ”…” แต่พระเยซูทำแตกต่างกัน

– ในพระคัมภีร์ บันทึกว่า พระเยซูทรงร้องเสียงดังแบบนี้ อีกแค่เหตุการณ์เดียว คือ บนไม้กางเขน

– มธ. 27:46 พอ​เวลา​ประ​มาณ​บ่าย​สาม​โมง พระ​เยซู​ทรง​ร้อง​เสียง​ดัง​ว่า “เอลี เอลี ลา​มา​สะ​บัก​ธานี” แปล​ว่า “พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์ พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์ ทำไม​พระ​องค์​ทรง​ทอดทิ้ง​ข้า​พระ​องค์​เสีย?” 

– มธ. 27:50 และ​พระ​เยซู​ทรง​ร้อง​เสียงดัง​อีก​ครั้ง​หนึ่ง แล้ว​สิ้น​พระ​ชนม์

– การร้องเสียงดังของพระองค์ เป็นการประกาศให้คนที่อยู่ใกล้ได้รับทราบ

– และอะไรที่พระเจ้าประกาศนั้น มันก็เกิดขึ้น รวมทั้งลาซารัส ก็ออกมาตามที่พระเยซูประกาศนั้น

การประยุกต์ใช้ :

– สิ่งที่พระเยซูตรัส มันจะเกิดขึ้น

– สิ่งที่พระวจนะกล่าวไว้ มันจะเป็นจริง

– เมื่อพระเยซู เรียกให้ลาซารัสออกมา ทั้งที่เป็นไปไม่ได้ตามความเข้าใจของมนุษย์เพราะเขาตายแล้ว แต่ในที่สุดแล้วเขาก็ออกมาจริงๆ

– สิ่งที่พระเจ้าสัญญากับเราในพระวจนะของพระองค์ แม้วันนี้เรายังไม่เห็น และมันเป็นไปไม่ได้ตามความคิดของเรา แต่ในที่สุดมันจะเกิดขึ้นตามคำตรัสของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s