แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:45) { เป็นพระพรยิ่งใหญ่ }

แนวคิด :

– พวกยิวหลายคนที่มาจากเยรูซาเล็ม เพื่อมาปลอบประโลมใจ มารธาและมารีย์ และ พวกเขาตามมาคอยเป็นเพื่อนพวกเธอ จนมาถึงอุโมงค์ฝังศพของลาซารัส

– เมื่อพวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ พระเยซูทรงทำให้ลาซารัสที่ตายไป 4 วันแล้ว ฟื้นขึ้นมาจากความตาย

– พวกเขาจึงเชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา และวางใจในพระเยซู

– มาถึงจุดนี้ มารธา มารีย์ และแม้แต่ลาซารัสเอง คงจะดีใจอย่างยิ่ง ที่เหตุการณ์ร้ายสำหรับพวกเขา กลับกลายเป็นดี และยังนำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่เพื่อนฝูงมากมายของพวกเขา

การประยุกต์ใช้ :

– พวกยิวเหล่านั้น มาเพื่อให้ แต่เขาเองกลับได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่

– เมื่อเราทำสิ่งที่ดี ด้วยท่าทีที่ถูกต้อง พระเจ้าจะทรงให้สิ่งที่เราได้ทำไปนั้นกลับเป็นพระพรสำหรับชีวิตของเราเอง

– ช่วงลาซารัสตาย เป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า เสียใจสำหรับมารธาและมารีย์ แต่เมื่อเวลาแห่งการช่วยกู้ของพระเจ้ามาถึง เหตุการณ์นั้น กลับนำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่พวกเธอและคนรอบข้างของพวกเธอ

– วันนี้ เราอาจอยู่ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก ให้เราอดทนรอคอย เมื่อเวลาแห่งการช่วยกู้จากพระเจ้ามาถึงเหตุการณ์วันนี้จะกลับกลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่ทั้งต่อตัวเราเองและต่อคนรอบข้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s