แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:46) { ตอบสนองอย่างไร? }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูทำอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ ต่อหน้าต่อตาพวกยิว มีการตอบสนอง 2 แบบ

– แบบแรก เชื่อ แล้วกลับใจ หันมาวางใจในพระเยซู (ข้อ 45)

– แบบที่สอง ไม่เชื่อ แม้จะเห็นกับตาแล้วก็ตาม (ข้อ 46)

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ เมื่อเรามองย้อนกลับไปในชีวิตของเราที่ผ่านมา เราเห็นการอัศจรรย์ และการช่วยกู้จากพระเจ้าในชีวิตของเราครั้งแล้วครั้งเล่า

– เราจะตอบสนองแบบไหน?

– “วันนี้ ฉันจะวางใจในพระเยซู”

– หรือ “แม้ฉันเคยเห็นการช่วยกู้จากพระเยซูแล้วก็ตาม แต่ วันนี้ ฉันไม่ไว้ใจพระเยซูอยู่ดี ว่า จะช่วยฉันผ่านสถานการณ์ที่เผชิญอยู่นี้ไปได้”

– การตอบสนองด้วยความวางใจเป็นการถวายเกียรติพระเจ้า การตอบสนองด้วยความไม่วางใจเป็นการลบหลู่พระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s