แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:47) { การอัศจรรย์ไม่ช่วยให้เชื่อ }

แนวคิด :

– คำพูดของพวกปุโรหิตและพวกฟารีสี ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พวกเขาไม่มีข้อสงสัยในการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทำ รวมทั้งการทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย

– พวกเขายอมรับว่า พระเยซูทรงเป็นผู้ทำการอัศจรรย์เหล่านั้นจริงๆ

– แต่การรับรู้เหล่านั้นก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาเชื่อวางใจในพระเยซู แต่กลับทำให้พวกเขาอิจฉาจนคิดแผนการที่จะฆ่าพระเยซูในที่สุด

การประยุกต์ใช้ :

– การอัศจรรย์ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ใครสักคนหนึ่งจะเชื่อวางใจในพระเยซู

– แต่การเชื่อวางใจในพระเยซูนั้น เป็นเรื่องของการตัดสินใจของคนนั้นเอง

– อย่ารอจนเห็นการอัศจรรย์แล้วจึงเชื่อวางใจในพระเยซู จงตัดสินใจในวันนี้ว่า “ฉันจะวางใจในพระเยซู”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s