แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:50) { คำพูดเห็นแก่ตัว }

แนวคิด :

– ประโยคที่ คายาฟาสพูดนี้ หากเป็นชายสักคนที่อาสาจะตายเพื่อช่วยชนชาติของตนให้รอด นั่นช่างเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่

– แต่ในที่นี้แตกต่างออกไป คายาฟาส บอกว่า เป็นการดี ถูกต้อง และสมควรแล้ว ที่จะฆ่าคนบริสุทธิ์สักคน (แม้จะเป็นคนของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งมาก็ตาม) เพื่อจะให้พวกเรารอดตาย

– ช่างเป็นประโยชน์ที่แสนเห็นแก่ตัว ไร้มโนธรรม ซึ่งไม่น่าจะเป็นคำพูดของมหาปุโรหิตของพระเจ้าผู้เที่ยงธรรม

– ไม่น่าเชื่อก็คือว่า พระเจ้าทรงใช้คำพูดเห็นแก่ตัวของมนุษย์นี้ มาเป็นคำพยากรณ์ถึง สิ่งสุดแสนประเสริฐ คือ สิ่งที่พระเยซูคริสต์จะทรงกระทำเพื่อเราทั้งหลาย(ข้อ 51)

การประยุกต์ใช้ :

– พระเจ้าทรงฤทธิ์และเปี่ยมด้วยพระปัญญาสูงส่ง พระองค์ทรงสามารถใช้ใครก็ได้ อะไรก็ได้ เพื่อให้น้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์สำเร็จ

– วันนี้ ท่ามกลางบุคคลที่เราพบเจอ สถานการณ์ที่เราประสบ พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทำให้ คนเหล่านั้นหรือเหตุการณ์เหล่านั้น ทำให้น้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้าในชีวิตของเรา สำเร็จอย่างสวยงามได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s