แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:51) { พระเจ้ามีแผนที่เกินความเข้าใจของเรา }

แนวคิด :

– คายาฟาส กล่าวว่า พระเยซูต้องตายเพื่อคนอื่นจะได้รอด(ข้อ 51) และถ้อยคำของเขานี้ ถูกกล่าวซ้ำอีกครั้งใน ยน. 18:14

– เขากล่าวตามความคิดที่เห็นแก่ตัวของเขาเอง

– แต่พระคัมภีร์กล่าวว่า อีกมุมหนึ่งว่า ที่เขากล่าวนั้น เขาไม่ได้กล่าวตามความคิดของเขาเอง

– เพราะว่าชายเห็นแก่ตัวคนนี้ ได้เป็นมหาปุโรหิตประจำการในนี้นั้นพอดี ดังนั้นพอเขาพูดจึงเป็นเหมือนกับการกล่าวคำพยากรณ์ของมหาปุโรหิตตัวแทนของพระเจ้า ว่า พระเยซูจะสิ้นพระชนม์เพื่อคนทั้งปวง

การประยุกต์ใช้ :

– จำเป็นต้องมีคนนิสัยไม่ดีบางคน อยู่ในบางตำแหน่ง เพื่อให้แผนการของพระเจ้า ในชีวิตของเราสำเร็จ

– ไม่ว่าใครก็ตามที่พระเจ้าอนุญาตให้เขา มีตำแหน่งใดๆก็ตาม แม้จะดูเหมือนไม่เหมาะสมสักเพียงใดก็ตาม แต่ในความไม่เหมาะสมในสายตาของมนุษย์นั้น ยังคงอยู่ในแผนการของพระเจ้า

– วันนี้ หากคนใกล้ตัวของเรา ทำบางอย่างที่ไม่เป็นที่พอใจของเรา หรือทำผิดต่อเรา จงรู้เถิดว่า พระเจ้ามีแผนการที่ดี อันเกินความเข้าใจสำหรับเรา ที่อนุญาตให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s