แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:52) { ตายเพื่อเรา }

แนวคิด :

– ยอห์นผู้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้ ได้อธิบายเพิ่มเติมถึง สิ่งที่คายาฟาส พยากรณ์อย่างไม่ได้ตั้งใจเกี่ยวกับพระเยซู

– ผู้เขียนอธิบายว่า คำพยากรณ์นั้น บอกว่า พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ เพื่อรวบรวมลูกของพระเจ้าให้เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสต์

– ดังที่พระเยซูได้กล่าวไว้ ใน ยน. 10:16 “แกะ​อื่น​ที่​ไม่​ได้​เป็น​ของ​คอก​นี้​เรา​ก็​มี​อยู่ แกะ​พวก​นั้น​เรา​ก็​ต้อง​พา​มา​ด้วย และ​แกะ​พวก​นั้น​จะ​ฟัง​เสียง​ของ​เรา​แล้ว​จะ​รวม​เป็น​ฝูง​เดียว​และ​มี​ผู้​เลี้ยง​เพียง​ผู้​เดียว”

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซู ไม่ได้มาตายเพื่อชนชาติยิวเท่านั้น แต่เพื่อเราทุกคนด้วย

– บนไม้กางเขนนั้น พระองค์ทรงมีชื่อของเราแต่ละคนอยู่ในพระทัยของพระองค์ ที่พระองค์ทรงยอมทนนั้นก็เพื่อเรา

– พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อรวบรวมเรา ผู้ไม่ได้เป็นประชากรของพระเจ้า ให้เข้ามาเป็นประชากรของพระองค์ โดยพระคุณของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s