แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:53) { แผนชั่ว }

แนวคิด :

– เมื่อสภาแซนฮีดริน ได้รับคำแนะนำจากคายาฟาส พวกเขาเห็นฟ้องต้องกัน ร่วมกันวางแผนเพื่อจะฆ่าพระเยซู

– สาเหตุที่จะฆ่า พระเยซู เพราะว่า ค่อนข้างแน่ใจแล้วว่า พระเยซู คือ พระมาซีฮาที่ชาวยิวรอคอย ซึ่งต่อไปพวกยิวคงหันมาติดตามพระเยซูกันมากมาย อันจะทำให้เกิดปัญหากับรัฐบาลโรมได้

– คนชั่วร้ายวางแผนที่จะทำสิ่งชั่ว แต่ในแผนชั่วของเขานั้น ก็ถูกสวมทับด้วยแผนการอันดีแสนเลิศประเสริฐของพระเจ้า

– และในข้อต่อมา เราจะเห็น ต่อให้พวกเขาวางแผนแยบยลสักเพียงใด พวกเขาก็ไม่อาจจับพระเยซูได้ จนกว่าถึงเวลาของพระเจ้า คือ เทศกาลปัสกา

การประยุกต์ใช้ :

– แผนการชั่วร้ายของคน จะล้มเหลว แต่ ถ้าพระเจ้าอนุญาตให้มันสำเร็จ แสดงว่าพระองค์มีน้ำพระทัยอันดีเลิศกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ

– ไม่สำคัญว่า คนชั่วจะวางแผนเช่นไร เพราะ ถึงอย่างไรก็ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอันดีเลิศของพระเจ้าจะสำเร็จอยู่ดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s