แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:55) { ทรงกำหนดเทศกาลปัสกาเอาไว้ }

แนวคิด :

– พระเจ้าทรงกำหนดเทศกาลปัสกาไว้ เมื่อ 1,500 ปี ก่อนพระเยซูจะเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้

– เพื่อว่า ในช่วงเทศกาลนี้ คนจำนวนมากจะมารวมตัวกันที่พระวิหาร ที่เยรูซาเล็ม

– เพื่อว่า เมื่อพระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขน เรื่องนี้ คนยิวทุกแว่นแคว้นจะได้ทราบเรื่องนี้

– พระเยซูจำเป็นต้องสิ้นพระชนม์ในช่วงเทศกาลปัสกานี้ เพราะเทศกาลนี้ เล็งถึงพระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่โทษบาปของมนุษย์ทั้งหลาย เทศกาลปัสกานี้ ระลึกถึงเพราะแกะตัวหนึ่งต้องตาย บุตรหัวปีของคนอิสราเอลจึงรอดตาย และพระเจ้าทรงไถ่คนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในเหตุการณ์นั้น

– ในเทศกาลปัสกานี้ ชาวยิว มักมาที่กรุงเยรูซาเล็มล่วงหน้าก่อนปัสกาสักหลายวัน เพื่อชำระตัวให้พ้นจากมลทินต่างๆ ก่อนรับประทานปัสกา

การประยุกต์ใช้ :

– เหตุการณ์ทั้งหลาย ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ถูกเตรียมเอาไว้ เพื่อให้น้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้าสำเร็จ

– พระเจ้าทรงอนุญาตให้บางอย่างเกิดขึ้นกับเราในอดีต และทรงอนุญาตให้บางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับเราในวันนี้ ล้วนแต่อยู่ในแผนการแห่งน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้า สำหรับชีวิตของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s