แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:31) { ผิดถลำลึก }

แนวคิด :

– พวกยิวเคยหยิบก้อนหินจะขว้างพระองค์ให้ตายมาแล้วครั้งหนึ่ง (ยน. 8:59)

– ตามบัญญัติของโมเสส หากใครที่พูดเหยียดหยามพระเจ้า จะถูกลงโทษด้วยการให้ประชาชนเอาหินขว้างเขาจนตาย (ลนต. 24:14-16)

– ครั้งนี้พระเยซู นำข่าวแสนประเสริฐมาสู้พวกเขา คือ ถ้าเขาเป็นแกะของพระเยซู พวกเขาจะปลอดภัย พ้นการพิพากษา

– แต่เพราะพวกเขาไม่เชื่อ ในสิ่งที่พระเยซูทรงตรัส ถ้อยคำที่เขาได้ยินกลับทำให้เขาถลำลึกเข้าไปในความผิดมากยิ่งกว่าเดิม ด้วยการพยายามฆ่าพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อเราได้ยินถ้อยคำจากพระคำของพระเจ้า

– หากเราเชื่อแล้วนำไปปฏิบัติด้วยความเชื่อฟัง ถ้อยคำนั้นจะเป็นพระพรมากมายสำหรับชีวิตของเรา

– หากเราไม่เชื่อ จึงปฏิบัติตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระคำของบอกนั้น (เช่น พระคำบอกว่า “อย่ากลัวเลย”  เราก็ “กลัวจังเลย”) สิ่งนั้นจะนำความเสียหายมาสู่ชีวิตของเรา

– อย่าเป็นเหมือนพวกยิวที่ไม่เชื่อคำตรัสของพระเยซู จนทำผิดยิ่งขึ้นไปอีก แต่จงเชื่อฟังและทำตามพระคำของพระองค์เถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s