แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:32) { อกตัญญูต่อพระเยซู }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงกระทำหมายสำคัญที่ดีมากมาย รวมทั้งในเยรูซาเล็มด้วย

– (ยน. 2:23) “ขณะ​พระ​องค์​ประ​ทับ​ที่​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม​ใน​เทศ​กาล​ปัส​กา​นั้น มี​คน​จำ​นวน​มาก​วางใจ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์ เพราะ​พวก​เขา​เห็น​หมาย​สำ​คัญ​ที่​พระ​องค์​ทรง​ทำ”

– และที่มีบันทึกในพระธรรมยอห์น ได้แก่ พระเยซูทรงรักษาชายที่ป่วยมา 38 ปี(ยน.5) และรักษาชายตาบอดแต่กำเนิด(ยน.9)

– พระเยซูทรงทำสิ่งดีมากมายในพระนามพระบิดา ซึ่งเป็นการยืนยันว่าพระองค์มาจากพระบิดา

– พระเยซูจึงถามพวกยิวที่จะเอาหินขว้างพระองค์ให้ตายว่า มีความดีใดๆหรือที่พวกเขาไม่พอใจ จนถึงกับจะฆ่าพระองค์ให้ตาย

การประยุกต์ใช้ :

– ทั้งที่พระเยซูทรงทำสิ่งดีแก่ชนชาติยิว แทนที่พวกยิวจะขอบคุณ หรือ ซาบซึ้งในพระคุณของพระเยซู แต่พวกเขากลับอกตัญญู ตอบสนองพระองค์ด้วยความเกลียดชัง เพราะว่าพวกเขาไม่ยอมเชื่อ ในคำตรัสของพระเยซู ว่า พระองค์มาจากพระบิดา

– การไม่เชื่อ จะทำให้เราตอบสนอง อย่างอกตัญญูต่อพระเยซู

– อย่ายอมประณีประนอมต่อการไม่เชื่ออีกต่อไป เพราะมันจะนำพาให้เรา อกตัญญูต่อพระเยซู

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s