แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:33) { เลือกเชื่อสิ่งที่ผิด }

แนวคิด :

– พวกยิวไม่อาจปฎิเสธได้ว่า พระเยซูทำสิ่งดี ทำสิ่งอัศจรรย์มากมายในฐานะตัวแทนของพระเจ้า พวกเขาจึงเบี่ยงประเด็นไปพูดว่า ฉันไม่สนหรอกว่าแกทำสิ่งดีมากแค่ไหน แต่แกพูดหมิ่นประมาทพระเจ้า แกต้องตาย

– (ลนต. 24:16) ผู้​ใด​เหยียด​หยาม​พระ​นาม​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ต้อง​ถูก​ลง​โทษ​ถึง​ตาย ให้​ชุม​นุม​ชน​ขว้าง​เขา​เสีย​ให้​ตาย คน​ต่าง​ด้าว​หรือ​ชาว​เมือง​ก็​ดี เมื่อ​เขา​เหยียด​หยาม​พระ​นาม จะ​ต้อง​ถูก​ลง​โทษ​ถึง​ตาย

– พวกยิวบอกว่า พระเยซูหมิ่นประมาทพระเจ้า เพราะพระเยซูเป็นมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้า  ที่พระเยซูตรัสใน  ยน. 10:30 “เรา​กับ​พระ​บิดา​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน”

การประยุกต์ใช้ :

– พวกยิวไม่เชื่อ ว่าพระเยซูมาจากพระเจ้า ทั้งที่พระเยซูสำแดงให้พวกเขาเห็นอย่างชัดเจน ด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ

– พวกยิวเลือกเชื่อว่า พระเยซูไม่ได้มาจากพระเจ้า พระองค์เป็นเพียงมนุษย์ เขาเลือกเชื่อสิ่งที่ผิดเพราะเพียงสิ่งที่พระเยซูทรงสอน ขัดแย้งกับความคิดของพวกเขา

– เมื่อพวกยิวเชื่อผิด ดังนั้น สิ่งดีงามที่พระเยซูทรงกระทำ และทรงสั่งสอน แทนที่จะทำให้พวกเขาคุกเข่าลงสรรเสริญพระเจ้า กลับทำให้พวกเขาก้มตัวลงหยิบก้อนหินขึ้นมาขว้างพระเยซูให้ตาย

– วันนี้หากถ้อยคำในพระคำของพระเจ้า ขัดแย้งกับความคิดของเรา อย่าให้เรามีใจแข็งกระด้างเหมือนอย่างพวกยิว แต่ถ่อมใจลง ยอมเชื่อฟังตามพระคำของพระเจ้า แล้วสิ่งที่เรากำลังเผชิญนี้จะนำมาซึ่งการสรรเสริญพระเจ้าในชีวิตของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s