แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:34) { เลือกเชื่อบางข้อ }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงตอบพวกยิว ด้วยข้อความในพระคัมภีร์เดิม ที่พวกเขานับถือ โดยอ้าง สดด. 82:6 ว่า ขนาดบรรดาผู้วินิจฉัย ​ผู้นำ ​ผู้​ครอบครอง​ใน​สมัย​ของ​พระคัมภีร์​เดิม ยังเรียกว่า “พระ” (elohim) เลย

– ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงกระทำหมายสำคัญ ยืนยันว่าพระองค์เป็นมาจากพระเจ้า แล้วพระเยซูบอกว่าทรงเป็นพระเจ้า มันจะผิดได้อย่างไร

การประยุกต์ใช้ :

– สาเหตุที่พวกยิว ไม่เชื่อและต่อต้านพระเยซู ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่เชื่อพระคัมภีร์ แต่เพราะเขาเชื่อพระคัมภีร์แค่บางข้อ เชื่อเฉพาะข้อที่ถูกใจพวกเขาเท่านั้น ส่วนข้อใดที่ขัดแย้งกับความคิดของเขา พวกเขาไม่เชื่อ

– (2ทธ. 3:16) พระ​คัม​ภีร์​ทุก​ตอน​ได้​รับ​การ​ดลใจ​จาก​พระ​เจ้า และ​เป็น​ประ​โยชน์​ใน​การ​สอน การ​ตัก​เตือน​ว่า​กล่าว การ​แก้ไข​สิ่ง​ผิด และ​การ​อบ​รม​ใน​ความ​ชอบ​ธรรม

– เราจำเป็นต้องเชื่อและเชื่อฟัง พระคัมภีร์ทุกตอน ไม่ใช่เลือกเชื่อและเชื่อฟังเฉพาะข้อที่เราสบายใจเท่านั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s