แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:35) { พระวจนะอันน่าเกรงขาม }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสโดยอ้างถึง สดด.82:6 ว่า ผู้ที่รับคำสั่งจากพระเจ้า เป็นเพียงผู้รับใช้ของพระเจ้า ก็ยังถูกเรียกว่าเป็นพระ ก็เพราะว่า พระวจนะของพระเจ้านั้นสำคัญ และสมควรให้เกียรติอย่างสูงยิ่ง

– พระเยซูตรัสอีกว่า พระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งเด็ดขาด จะฝ่าฝืน หรือ จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย

– ทุกคน รวมทั้งพวกยิวด้วย ต้องยำเกรงและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า อย่างเคร่งครัด

การประยุกต์ใช้ :

– พระวจนะของพระเจ้านั้น สูงส่ง และ น่าเกรงขาม สมควรที่เราจะเคารพ ยำเกรง และให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้า

– ขนาดแค่ ผู้ส่งสาร ยังได้รับเกียรติมากมายขนาดนั้น แล้ว ตัวพระวจนะเอง สมควรที่เราจะยำเกรงและเชื่อฟัง มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด

– วันนี้ เราให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้า ด้วยการรักที่จะอ่าน รักที่จะฟัง รักที่จะเชื่อฟัง กระทำตาม พระวจนะของพระเจ้ามากเพียงใด?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s