แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:36) { เหตุผลจอมปลอม }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิบายให้พวกยิวฟังว่า ในสดด.82 ยังเรียกผู้วินิจฉัย และผู้ส่งสารของพระเจ้าว่าเป็นพระ แล้วทำไมพระเยซูจึงถูกกล่าวหาว่า หมิ่นประมาทพระเจ้า เพราะเรียกตนเองว่าเป็นบุตรของพระเจ้า ทั้งที่พระเจ้าทรงยืนยันการเสด็จมาของพระเยซู ด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์มากมาย

– พวกยิวกล่าวหาพระเยซู ผู้ที่พระบิดาทรงแต่งตั้งมา และทรงใช้มา โดยกล่าวหาว่า พระเยซูพูดผิดร้ายแรง ทั้งที่พระเยซูตรัสอย่างถูกต้องที่สุด

– เหตุที่พวกยิว ทำผิดพลาดมากถึงเพียงนี้ ก็เพราะพวกเขามีทิฐิ ถือว่าความคิดของตนเองถูกต้อง โดยไม่เอาใจใส่ดูว่า จริงๆแล้วพระคำของพระเจ้าพูดไว้ว่าอย่างไร เขาจึงกล่าวหาคนที่ควรจะยกย่อง

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ ขอพระเจ้าช่วยเรา ที่พระคำของพระเจ้า จะมีชัยเหนือความคิดและเหตุผลจอมปลอมของเรา ที่มันตั้งตัวขึ้นต่อต้าน พระคำของพระเจ้าที่มาถึงเราในแต่ละวัน

– พระคำของพระเจ้าพูดอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ของเราในวันนี้?

– พระคำของพระเจ้าเรียกร้องให้เราทำอะไร กับคนรอบข้างเราในวันนี้

– อย่ายอมให้เหตุผลจอมปลอมในความคิดของเรา มีชัยต่อพระวจนะของพระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s