แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:37) { ถ้าไว้ใจไม่ได้ ก็อย่าวางใจ }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสกับพวกยิวว่า ถ้าพวกเขาสังเกตได้ ยืนยันได้ พิสูจน์ได้ ว่า การอัศจรรย์ต่างๆที่พระเยซู ทรงกระทำ ไม่ได้เป็นพระราชกิจของพระเจ้า พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อวางใจในพระองค์เลย

– แต่ความจริงคือ พวกเขาสังเกตได้ รับรู้ได้ เห็นอย่างชัดเจนว่า สิ่งที่พระเยซูทำนั้นเป็นพระราชกิจของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้พวกเขาสมควรอย่างยิ่งที่จะเชื่อวางใจในพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ สิ่งที่พระเยซูทรงกระทำแก่เรา ในอดีตที่ผ่านมา สมควรหรือไม่ที่เราจะวางใจในพระองค์

– กี่ครั้งแล้ว ที่พระเยซูช่วยเราผ่านมาได้อย่างอัศจรรย์? เมื่อมองย้อนกลับไปอาจไม่รู้ว่าผ่านมาได้อย่างไร รู้แต่ว่ามันผ่านมาแล้ว และทุกอย่างก็กลายเป็นพร

– ถ้าพระเยซูไว้ใจไม่ได้ก็อย่าวางใจในพระองค์ แต่ถ้าพระองค์ไว้ใจได้ ได้เวลาแล้วที่เราจะวางใจในพระองค์อย่างสุดหัวใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s