แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:38) { อยากให้รู้และเข้าใจ }

แนวคิด :

– ทั้งที่พวกยิวพยายามจะฆ่าพระเยซู พระองค์ยังคงอยากให้พวกเขา รู้จักและเข้าใจความจริง

– ความจริงที่ว่า พระบิดาอยู่ในพระเยซู และ พระเยซูอยู่ในพระบิดา ซึ่งหมายความว่า พระเยซูและพระบิดามีฤทธิ์อำนาจเดียวกัน

– โดยพระเยซูบอกพวกเขาว่า เอาเถอะ!!! แม้ไม่อยากเชื่อคำพูดของเรา ก็ขอพิจารณาดูสิ่งที่เราทำก็ได้ สิ่งเหล่านั้นยืนยันได้ว่าพระบิดาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดา

– ประโยคนี้ช่างเป็นประโยคที่เต็มไปด้วยความรักและเมตตาจริงๆ ต่อผู้ที่อยากจะฆ่าพระองค์ พระองค์อยากช่วยพวกเขาให้รู้และเข้าใจความจริง

การประยุกต์ใช้ :

– ขนาดคนเหล่านั้นที่เกลียดพระองค์ กล่าวหาใส่ร้ายพระองค์ และจะฆ่าพระเยซู พระองค์ยังคงเมตตาต่อพวกเขา และปรารถนาให้พวกเขารู้และเข้าใจความจริง พยายามช่วยพวกเขาอย่างเต็มที่

– ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด เราผู้เป็นลูกของพระองค์ พระองค์จะยิ่งกว่ายินดีและเต็มใจที่จะช่วยเราให้ได้รู้และเข้าใจความจริงในพระวจนะของพระองค์ รู้และเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์ อย่างแน่นอน

– ขอเพียงเราปรารถนาอย่างจริงใจ แสวงหาพระองค์จากใจจริง พระองค์จะทรงช่วยเรารู้และเข้าใจความจริงในพระคำของพระองค์ เป็นแน่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s