แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:39) { จะตอบสนองอย่างไร? }

แนวคิด :

– พวกยิวพยายามหาโอกาสที่จะจับพระองค์มาแล้วหลายครั้ง (ยน. 7:1; ยน. 7:30; ยน. 7:44; ยน. 8:20) แต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะยังไม่ถึงเวลาของพระองค์

– ครั้งนี้ก็เช่นกันหลังจากพระเยซูพยายามอธิบายให้พวกเขาฟัง เพื่อพวกเขารู้และเข้าใจความจริงของพระเจ้า แทนที่พวกเขาจะซาบซึ้งหรือขอบคุณพระคุณ แต่พวกเขากลับจิตใจแข็งกระด้างไม่ฟัง ไม่เชื่อในสิ่งที่พระเยซูพูด พวกเขากลับจะจับตัวพระเยซูแทน

– มาถึงตอนนี้ พวกยิวยอมแพ้เกี่ยวกับแผนการเอาหินขว้างพระองค์ให้ตายแล้ว เพราะมันไม่ได้ผล พวกเขาไม่สามารถตอบข้อโต้แย้งของพระเยซูได้เลย พวกเขาจึงพยายามหาทางจับพระเยซูแทน

– ตั้งแต่เหตุการณ์นี้จนถึงการจับกุมพระองค์ในสวนเกทเสมเนพวกเขาไม่ใช้แผนขว้างพระองค์ด้วยก้อนหินให้ตายอีกเลย

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงรักพวกยิว ทรงให้เกียรติพวกเขา พระองค์เสด็จมาบังเกิดในชนชาติของเขา พระองค์เสด็จมาเพื่อสอนเขานำทางพวกเขามาถึงพระบิดา พระองค์เสด็จมาเพื่อตายแทนเขา

– แต่สิ่งที่พวกเขาทำกับพระองค์ คือ ดื้อดึง ดื้อรั้น ไม่ฟัง ไม่เชื่อฟัง รวมทั้งพยายามทำร้ายพระองค์

– วันนี้ พระเยซูทรงรักเรา ทรงตายเพื่อเรา ทรงปรารถนาสอนเราและนำเราไปในทางที่ถูกต้อง วันนี้เราตอบสนองต่อพระองค์อย่างไร?

– ดื้อรั้น หรือ ยอมจำนน  ,  เชื่อฟังทำตามพระทัยของพระองค์ หรือ ไม่ฟังพระองค์แต่ดำเนินตามใจปรารถนาของตนเอง

– วันนี้ เราตอบสนองต่อความรักและพระเมตตาของพระเยซู ด้วยการทำให้พระองค์ชื่นใจ หรือ ทำให้พระองค์เสียใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s