แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยน.11:11) {พระเยซูทรงทราบ}

แนวคิด

– พระเยซูบอกกับสาวกว่าลาซาลัสตายแล้วและพระองค์กำลังจะไปปลุกให้เขาฟื้นขึ้นมา

การประยุกต์ใช้

– ลาซารัสอยู่ห่างออกไปกว่า 60 กิโลเมตร แต่พระเยซูก็ทรงทราบสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา และพระองค์ก็เสด็จไปช่วยเขา- ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด วันนี้พระเยซูทรงสถิตอยู่กับเรา พระองค์ทรงทราบอย่างแน่นอนว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับเรา และพระองค์จะทรงเสด็จมาช่วยเราอย่างแน่นอน

พระเยซูทรงรู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา
และพระองค์จะทรงช่วยเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s