แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:12) { “ไม่” องค์พระผู้เป็นเจ้า }

แนวคิด :

– ตามความเข้าใจของชาวยิว การนอนหลับของผู้ป่วย เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอาการที่กำลังค่อยๆดีขึ้นของผู้ป่วย

– ข้อก่อนหน้านี้ พระเยซูบอกพวกสาวก ให้ไปแคว้นยูเดียด้วยกันกับพระองค์ (ข้อ 7)

– แต่พวกสาวกทักท้วง ว่าความคิดของพระองค์ไม่เข้าท่า เพราะว่าอันตรายเกินไปที่จะเข้าไปในแคว้นยูเดีย ที่มีคนจ้องจะฆ่าพระเยซูอยู่ที่นั่น

– พระเยซูจึงบอกว่า จะไปเพื่อปลุกลาซารัส ที่ตายไปแล้ว

– แต่พวกสาวกเข้าใจว่า ลาซารัสแค่หลับ ดังนั้นเดี๋ยวเขาก็จะหายแล้ว ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงให้เหตุผล เพื่อที่จะไม่ทำตามคำสั่งของพระเยซู ว่า “เดี๋ยวลาซารัสก็หายแล้ว”

– ช่างน่าขำ ที่พวกสาวก เรียกพระเยซูว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” แล้วตามด้วยประโยคที่มีความหมายว่า “ฉันจะไม่เชื่อฟังพระองค์”

การประยุกต์ใช้ :

– ตามเหตุผลของมนุษย์แล้ว ไปแคว้นยูเดียอันตรายเกินไป และ ลาซารัสก็กำลังดีขึ้นแล้ว ด้วยเหตุนี้ ไม่จำเป็นต้องทำตามไอเดียของพระเยซูเลย

– เหตุผลของมนุษย์ ไม่ว่าดีสักเพียงใด ก็ไม่อาจมาใช้เป็นข้ออ้างที่จะไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้

– ถ้าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับแล้ว เราต้องไม่พูดว่า “ไม่”กับพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s