แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:13) { กระจ่างได้ด้วยความเชื่อ }

แนวคิด :

– พระเยซูพูดถึงลาซารัสว่าตายแล้ว และพระองค์กำลังจะปลุก ให้ฟื้นขึ้น(ข้อ12) แต่พวกสาวกเข้าใจผิด คิดว่าพระเยซูพูดถึงการนอนหลับของลาซารัส

– พวกสาวกไม่ได้สังเกตประโยคที่พระเยซูพูดให้ดี พระเยซูบอกว่า ลาซารัสหลับอยู่และพระองค์กำลังจะไปปลุก

– ถ้าแค่นอนหลับธรรมดา ทำไมพระเยซูต้องเดินทางตั้งไกลเพื่อไปปลุกด้วย ดังนั้นจึงน่าจะหมายถึงความตายของลาซารัสมากกว่า

– เป็นไปได้ว่า พวกสาวกอาจคิดเช่นนี้ คือ ถ้าลาซารัสตายแล้ว กว่าพวกเราจะไปถึงก็ตายไปหลายวันแล้ว พระเยซูจะปลุกได้ยังไง ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะหมายถึง ลาซารัสตายแล้ว คงหมายถึงลาซารัสหลับเป็นแน่

– สำหรับพวกสาวกเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้คนตายไปหลายวันแล้วฟื้นขึ้นมาอีก แม้พวกเขาบางคนเคยเห็นพระเยซูทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาแล้ว เช่น ลูกชายของหญิงม่ายที่นาอิน(ลก.7:14) หรือ ลูกสาวของไยรัส(ลก.8:54) แต่สองคนนั้นเพิ่งตายไม่นาน แต่กรณีนี้ ถ้าลาซารัสตายแล้ว กว่าจะไปถึงคงตายมาหลายวันแล้ว จึงถือว่าเป็นคนละกรณีกัน

– แต่ความจริงแล้ว การทำให้คนที่ตายไปหลายวันแล้ว ฟื้นขึ้นมาอีก ก็ง่ายเหมือนกับการปลุกคนที่หลับให้ตื่นขึ้น

การประยุกต์ใช้ :

– มีความไม่เชื่อของเรา บางอย่าง ที่ปิดบังตาใจของเรา ทำให้เราไม่อาจเข้าใจพระคำของพระเจ้าได้อย่างกระจ่างชัด

– เราสามารถเข้าใจพระคำของพระเจ้าได้อย่างกระจ่างด้วยความเชื่อ

– ขจัดความไม่เชื่อออกไปแล้ว เราจะเข้าใจพระคำของพระเจ้าได้กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s