แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:15) { แผนการสูงส่ง }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิบายให้พวกสาวกฟังว่า ลาซารัสตายแล้ว(ข้อ14) และพระเยซูจงใจไม่อยู่ที่นั่น เพื่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ จะทำให้พวกสาวกมีความเชื่อ

– พระเยซู ไม่ได้ไปทันทีตามคำเชิญของ มารธาและมารีย์ ไม่ใช่เพราะพระเยซูไม่รักพวกเขา แต่เพราะพระเยซูมีวัตถุประสงค์ที่สูงส่งมากกว่าที่พวกเขาคิด

– พระเยซูอยู่ต่ออีก 2 วัน ก่อนเดินทางไป เพราะพระองค์ประสงค์จะปลูกฝังความเชื่อให้แก่พวกสาวก ก่อนเวลาที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์ที่กำลังจะมาถึง

– แล้วพอถึงเวลาที่เหมาะสม พระเยซูก็บอกให้พวกสาวกไปแคว้นยูเดียพร้อมกันกับพระองค์

การประยุกต์ใช้ :

– แผนของพระเจ้า สูงส่งและลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ ในมิติของเรา

– พระเยซู อยู่ต่อ 2 วัน ดูราวกับว่า พระองค์ไม่สนใจความเจ็บป่วยของลาซารัสและความทุกข์ใจของมารธา มารีย์

– ตอนนี้พระเยซู กำลังจะพาพวกสาวกไปแคว้นยูเดีย ดูราวกับว่า พระองค์ไม่สนใจความปลอดภัยของชีวิตของพวกสาวก

– แต่ทั้งสองเหตุการณ์ พระองค์ทรงรักพวกเขา ทรงห่วงใยพวกเขา เพียงแต่แผนการของพระเจ้าสูงส่งเกินกว่าที่พวกเขาจะคิดหรือเข้าใจได้

– วันนี้ สิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเรา พระองค์มีแผนการที่ดีเลิศ และสูงส่งมากกว่าที่เราจะเข้าใจได้  ให้เราเชื่อใจในพระองค์ผู้ทรงรักเราเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s