แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:16) { สายตาแห่งความไม่เชื่อ }

แนวคิด :

– พระคัมภีร์กล่าวถึงโธมัสด้วย ชื่อทั้งภาษาฮีบรู(โธมัส) และภาษากรีก(ดิดุโมส แปลว่า แฝด เขาคงมีพี่น้องฝาแฝด) ซึ่งกล่าวถึงทั้งสองชื่อแบบนี้ อีก 2 ครั้งด้วย ใน ยน. 20:24 และ ยน. 21:2

– โธมัส ดูเหมือนจะมีจุดอ่อนในเรื่องการขาดความเชื่อ ขี้สงสัย จนพระเยซูตรัสกับเขาว่า “อย่า​สง​สัย​เลย แต่​จง​เชื่อ” (ยน. 20:27)

– ในคำพูดของโธมัส ในข้อนี้ เขาคิดว่า พระเยซูกำลังนำตัวเองเข้าไปสู่อันตรายถึงชีวิต

– เขาจึงบอกกับเพื่อนสาวกว่า อย่าให้พวกเราทิ้งพระองค์ ให้เราตามพระองค์ไป แล้วไปตายร่วมกันกับพระองค์ด้วยกัน

– สำหรับโธมัส เขารู้ดีและมีประสบการณ์ว่า พระเยซูทรงช่วยชีวิตพวกเขาจากพายุอันแรงกล้าได้ แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่พายุ พระเยซูคงไม่สามารถช่วยพวกเขาให้รอดพ้นความตายได้เป็นแน่

การประยุกต์ใช้ :

– ความไม่เชื่อ จะขวางกั้นไม่ให้เราเห็น สิ่งดีที่พระเจ้ากำลังทรงกระทำเพื่อเรา

– พระเยซู กำลังจะไปแคว้นยูเดียเพื่อประโยชน์ของพวกสาวก(ข้อ15) แต่เพราะความสงสัยทำให้โธมัสมองเห็นว่า พระเยซูกำลังนำสิ่งร้าย หายนะ มาสู่พระองค์เองและพวกเขา

– ให้เรามองสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญวันนี้ ด้วยสายตาแห่งความสงสัย ความไม่เชื่อ เพราะมันจะทำให้เราเข้าใจผิดว่า เหตุการณ์นี้กำลังนำสิ่งร้ายมาสู่ชีวิตของเรา

– ให้เรามองสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญวันนี้ ด้วยสายตาแห่งความเชื่อ โดยเชื่อมั่นว่า พระเจ้าจะทรงทำให้เหตุการณ์นี้เป็นพระพรสำหรับชีวิตของเราอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s