แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:17) { พระเจ้าไม่เคยมาสาย }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูและพวกสาวกมาถึงบ้านของลาซารัส ที่เบธานี ลาซารัสก็ถูกเอาไปฝังเสียแล้ว 4 วันก่อนหน้านั้น

– ดูเหมือนพระเยซูมาช้าไป พระเยซูมาไม่ทันเวลา ในสายตาของมารธา มารีย์ และคนอื่นๆ

– แต่ความจริงพระองค์มาถึงในเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือ เวลาของพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :

– สถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญวันนี้ เราอาจกำลังคิดว่า พระเจ้ามาช้า หรือ บางทีอาจจะคิดว่าพระเจ้ามาสายเกินไปเสียแล้ว ทุกอย่างสายเกินแก้แล้ว

– แต่พระเจ้าไม่เคยมาสาย เพียงแต่พระองค์มีเวลาของพระองค์ ซึ่งไม่ตรงกับใจของเราเท่านั้นเอง

– พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ จะมาทันเวลาเสมอ ในเวลาของพระองค์ ไม่ใช่เวลาของเรา

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s