แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:18) { เบธานี }

แนวคิด :

– เบธานี หมู่บ้านเล็กๆ ไม่สำคัญอะไรเลย อยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็ม ทางทิศตะวันออก ราว 3 กม. (เหมือนเดินจากบ้านไปหน้าปากซอย แล้วเลยไปอีกหน่อยเท่านั้นเอง)

– หมู่บ้านเล็กๆ ไม่สำคัญนี้ ตำแหน่งที่ตั้งมีความสำคัญมากสำหรับแผนการไถ่ของพระเยซู

– เนื่องจากห่างจากเยรูซาเล็มไม่มาก เมื่อลาซารัสเสียชีวิต เพื่อนๆของครอบครัวนี้ ที่เป็นพวกยิวในเยรูซาเล็ม พอทราบข่าวจึงพากันมาเยี่ยมมารธา มารีย์ ได้ (ข้อ19)

– และเมื่อพวกเห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูทำกับลาซารัส ทำให้พวกยิวบางคน สามารถรีบกลับไปแจ้งพวกฟาริสีได้ในทันที(ข้อ 46) จนเป็นเหตุให้ความอิจฉาที่พวกฟาริสีมีต่อพระเยซู ถึงขีดสุด นำมาซึ่งการวางแผนการฆ่าพระเยซู (ข้อ 53)

การประยุกต์ใช้ :

– เบธานี หมู่บ้านที่ไม่มีความสำคัญใดๆ มันคงไม่รู้ว่าทำไมมันต้องตั้งยู่ห่างจาก เยรซาเล็มแค่ 3 กม.

– แต่ทั้งหมดอยู่ในแผนการของพระเจ้า

– เมื่อพระเยซูทรงใช้ หมู่บ้านเล็กๆที่ไม่สำคัญนี้ กลับเป็นหมู่บ้านที่สำคัญมากต่อมนุษยชาติ และเรื่องของหมู่บ้านนี้ก็ถูกกล่าวขานสู่คนหลายพันล้านคนทั่วโลก ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

– ชีวิตของคนที่ไม่สำคัญอย่างเรา หากให้พระเยซูทรงใช้จะเป็นชีวิตที่สำคัญต่อแผนการของพระเจ้า และจะเป็นพระพรแก่ผู้คนมากมาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s