แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:2) { มารีย์ผู้โด่งดัง }

แนวคิด :

– เรื่องของมารีย์ที่เอาน้ำหอมชะโลมพระเยซู เกิดขึ้นใน ยน.12 แต่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ในบทนี้ เนื่องจาก ยอห์นได้เขียนพระธรรมยอห์นนี้ หลายปีหลังจากเหตุการณ์ทั้งสองได้เกิดขึ้น ซึ่งในช่วงเวลาที่ยอห์นเขียนนั้น เรื่องราวของสิ่งที่มารีย์ได้ทำ ได้เลื่องลือไปทุกแห่งที่ข่าวประเสริฐได้ประกาศไปแล้ว ตามที่พระเยซูได้บอกไว้

– (มธ. 26:13) “เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า สิ่ง​ที่​หญิง​คน​นี้​ทำ​จะ​ถูก​กล่าว​ขวัญ​ถึง​ทั่ว​โลก​ที่​มี​การ​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​นี้ เพื่อ​เป็น​การ​ระ​ลึก​ถึง​นาง”

– มารีย์ผู้นี้ เธอปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ฟังสิ่งที่พระเยซูสอน และได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซู (ลก. 10:39) การป่วยของน้องชายเธอในครั้งนี้ นำความเสียใจมาสู่เธอ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นเหตุให้พระเยซูมาเยี่ยมเยียนเธอ แล้วเปลี่ยนความเสียใจนั้นให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง

การประยุกต์ใช้ :

– สิ่งที่มารีย์ทำให้ แด่พระเยซูอย่างสุดกำลัง อย่างสุดใจ กลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั้งหลายนับพันล้านคนทั่วโลก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รู้จักเธอและรู้สิ่งที่เธอได้ทำพื่อพระองค์

– เมื่อเราทำสิ่งใดด้วยความรักแด่พระเยซู พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อจะทำให้สิ่งนั้นเกิดผลเป็นพรยิ่งกว่าที่เราจะคิดหรือจินตนาการได้

– การป่วยของลาซารัส นำความโศกเศร้ามาสู่มารีย์ แต่เมื่อพระเยซูมาเยี่ยมเธอ ความโศกเศร้านั้นถูกเปลี่ยนเป็นความชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง

– สิ่งที่ทำให้เราโศกศร้าในวันนี้ ถ้าเราใช้มันเป็นโอกาสที่จะใกล้ชิดกับพระเยซูมากขึ้น พระเยซูจะทรงเปลี่ยนความโศกเศร้านั้นให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s