แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:3) { ทูลต่อพระเยซู }

แนวคิด :

– มารธาและมารีย์ ให้คนส่งข่าวเรื่องการป่วยของลาซารัส ไปยังพระเยซู เหตุที่พวกเธอไม่ได้ไปด้วยตัวเอง คงเป็นเพราะข้อจำกัดบางอย่างเช่นเธอเป็นผู้หญิงไม่เหมาะสมที่จะเดินทางไกลออกไปจากบ้าน หรืออาจเพราะต้องคอยดูแลน้องชายที่ป่วย

– ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถึงแม้พวกเธอไม่สามารถไปหาพระเยซูได้ แต่พวกเธอก็ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างที่จะไม่บอกให้พระเยซูรู้ พวกเธอคงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้พระเยซูรับทราบถึงปัญหาที่พวกเธอกำลังประสบ

– เพราะพวกเธอเชื่อว่า ถ้าเรื่องนี้ไปถึงพระเยซู ปัญหาของพวกเธอจะได้รับการคลี่คลาย

– พวกเธอส่งข้อความถึงพระเยซู ด้วยข้อความที่อ่อนสุภาพและไว้ใจพระเยซู

– พวกเธอไม่ได้บอกว่า เชิญพระองค์มาเร็วๆเข้า รีบมา มาวางมือให้ลาซารัสที่พระองค์ทรงรักให้เขาหายป่วย

– พวกเธอเพียงแต่แจ้งปัญหาของพวกเธอให้พระเยซูทรงทราบ สุดแล้วแต่พระองค์จะทำการประการใด ตามแต่พระทัยของพระองค์

– ด้วยท่าทีของพวกเธอเช่นนี้ เหตุการณ์ครั้งนี้จึงนำพระพรยิ่งใหญ่ มาสู่ครอบครัวของเธอ และเป็นพระพรแก่คนทั่วโลกมากมาย

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ เราได้ทูลปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้น ต่อพระเยซูแล้วหรือยัง?

– อย่ายอมให้ข้ออ้างใดๆ มาเป็นอุปสรรคขวางกั้นเราไม่ให้ทูลต่อพระองค์ – เมื่อเราทูลต่อพระองค์แล้ว ที่เหลือก็เพียงแค่วางใจ มอบให้พระองค์จัดการด้วยวิธีการของพระองค์ ในเวลาของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s