แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:5) { ถึงแม้จะรัก }

แนวคิด :

–  ข้อสั้นๆนี้บอกว่า พระเยซูทรงรักมารธา , มารีย์ และลาซารัส

– สิ่งที่กล่าวถึงในข้อนี้ก็เพื่อจะอธิบายเนื้อหาที่กำลังตามมาว่า ทั้งหมดที่ทำไปนั้น ไม่ใช่เพราะไม่รัก พระองค์ทรงรักพวกเขา แต่การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าย่อมสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด

– พระเยซูทรงวางแบบอย่าง อย่างชัดเจนในเรื่องนี้ ถึงแม้รัก แต่การทำตามพระประสงค์ของพระบิดาสำคัญยิ่งกว่า

– พระเยซูไปช้าอีกตั้ง 2 วัน(ข้อ 6) ทำให้มารธา และ มารีย์ ผู้ที่พระองค์ทรงรักต้องร้องไห้เพิ่มอีกตั้ง 2 วัน ซึ่งการร้องไห้ของพวกนางนี้ ถ้าเลือกได้พระองค์ก็คงไม่อยากให้พวกนางร้องไห้ (ข้อ 33)

– การตายของลาซารัส นี้ทำให้พระเยซูต้องสะเทือนพระทัย เป็นทุกข์ และร้องไห้ (ข้อ 32-33) เพราะพระองค์เห็นผู้ที่พระองค์ทรงรักต้องร้องไห้

– ถึงกระนั้นพระเยซูก็ยังเลือกทำตามพระทัยของพระบิดา

– พระเยซูเชื่อฟังพระบิดา ซึ่งดูเหมือนทำให้คนที่รักต้องเสียใจมากขึ้น แต่ในที่สุดแล้วกลับเป็นให้คนที่พระองค์ทรงรักเต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีมากที่สุดในชีวิต

การประยุกต์ใช้ :

– เป็นการดีที่จะรักผู้อื่น รักคนที่เรารัก แต่การเชื่อฟัง ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ย่อมสำคัญมากยิ่งกว่าเสมอ

– หากการเชื่อฟังพระเจ้าของเรา ดูเหมือนทำให้คนที่เรารักต้องเสียใจ หรือผิดหวัง ขอให้เรายังคงเดินต่อไปในการเชื่อฟังนั้น เพราะในที่สุดแล้วการเชื่อฟังของเราจะนำความชื่นชมยินดีใหญ่ยิ่งมาสู่ตัวเราและคนที่เรารักนั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s