แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:6) { ยอมให้เข้าใจผิด }

แนวคิด :

– เบธาบารา หรือ เบธานี ที่พระเยซูประทับอยู่นี้ (ยน. 1:28 , ยน.10:40,) อยู่ห่างจากเบธานี บ้านของลาซารัส ประมาณ 60 กว่า ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 วัน

–  ดูเหมือนว่าลาซารัสจะตาย ตั้งแต่เมื่อผู้ส่งข่าวเริ่มออกเดินทางมาแล้ว ซึ่งพระเยซูทรงทราบล่วงหน้าแล้ว(ข้อ11)

– เมื่อพระเยซู ยังรออยู่ที่เดิม 2 วัน + เดินทางอีก 1 วัน พอไปถึง ลาซารัสจึงตายไป 4 วันแล้ว (ข้อ 39)

– นั่นแสดงว่า ถึงแม้พระเยซูออกเดินทางทันที เมื่อพระเยซูไปถึง ลาซารัสก็ตายมา 2 วันแล้วอยู่ดี

– พระเยซู เลือกอยู่ต่อที่เดิม รอไปอีก 2 วัน ซึ่งเป็นการกระทำที่คนรอบข้างไม่เข้าใจ และคงจะเข้าใจผิดพระเยซูด้วย

>> มารธา มารีย์ อาจคิดว่า พระเยซูไม่รักพวกเขา ทั้งที่พระเยซูทรงรัก(ข้อ5)

>> พวกสาวก คงคิดว่า พระเยซูกลัวตาย กลัวพวกยิวฆ่า (สังเกตได้จาก ข้อ 8 และ ข้อ16)

– แม้ว่าการทำตามพระทัยพระบิดา จะทำให้คนที่พระองค์ทรงรักเข้าใจผิดพระองค์ แต่พระเยซูยังคงเลือกเชื่อฟังและทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่

– และสุดท้ายผลของการเชื่อฟังก็นำการถวายเกียรติยิ่งใหญ่แด่พระเจ้า และนำพระพรมาสู่ผู้ที่พระองค์ทรงรัก

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูวางแบบอย่างแก่เราไว้ ไม่ว่าใครจะเข้าใจผิด ไม่ว่าใครจะคิดกับเราอย่างไร เราก็ยังจะเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ดี

– เมื่อเราเชื่อฟัง วันนี้คนอาจไม่เข้าใจเรา แต่ในที่สุดแล้วการเชื่อฟังของเราจะนำมาซึ่งการถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำพระพรมาสู่ผู้ที่เรารัก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s