แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:7) { เชื่อฟังแม้อันตราย }

แนวคิด :

– ในวันที่ 3 หลังจากผู้ส่งสารได้แจ้งพระเยซู เรื่องการป่วยของลาซารัส ก็ถึงเวลาของพระองค์แล้ว พระเยซูจึงบอกกับพวกสาวกว่า ให้กลับไปยังแคว้นยูเดียอีกครั้ง

– ก่อนหน้านี้ไม่นานพระเยซูหลบการจับกุมของพวกยิวในแค้วนยูเดีย(ยน.10:39) แล้วมาอยู่ที่ เบธานี หรือ เบธาบารา ใกล้แม่น้ำจอร์แดน (ยน.10:40)

– การตัดสินใจกลับไปแคว้นยูเดียครั้งนี้อันตรายมาก อาจถูกจับได้

– และก็เป็นจริงดังนั้น เพราะเมื่อพระเยซูเสด็จไปแคว้นยูเดียครั้งนี้ พระองค์ไม่ได้กลับออกมาอีกเลย จนถึงการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์กลับออกมาอีกครั้งเมื่อทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเลย

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซู ยังคงเชื่อฟังพระเจ้า ทั้งที่รู้ว่าภยันอันตรายอยู่ข้างหน้า ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า พระองค์ตั้งใจเชื่อฟังจนกระทั่งความมรณาที่กางเขนอยู่แล้ว ดังนั้นไม่ว่าจะอันตรายหรือไม่อย่างไร พระองค์ก็ยังคงจะเชื่อฟังอยู่ดี

– วันนี้ การเชื่อฟังของเรา ต้องเสี่ยงภัยมากสักเพียงใด? มากถึงกับชีวิตหรือไม่? ขอให้เราผู้มอบถวายชีวิตของเราแด่พระเยซูแล้ว จงตัดสินใจที่จะเชื่อฟัง ในวันนี้เถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s