แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:8) { ปัจจัยในการตัดสินใจ }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูตรัสว่ากำลังจะไปหาลาซารัส ในแคว้นยูเดีย พวกสาวกจึงเตือนพระองค์ว่า เมื่อไม่กี่วันก่อน ในเยรูซาเล็ม แคว้นยูเดีย พวก​ยิวพยายามเอา​หิน​ขว้าง​พระ​องค์​ให้​ตาย (ยน. 10:31) ดังนั้นการกลับไปยังแคว้นยูเดียในช่วงเวลานี้ จึงไม่น่าจะเป็นความคิดที่ดี

– ในมุมมองของสาวก สวัสดิภาพและความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ

– แต่ในมุมมองของพระเยซู สวัสดิภาพและความปลอดภัย ไม่ใช่สาระในการประกอบการตัดสินใจ เพราะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นพระองค์ก็ตั้งใจจะเชื่อฟังพระบิดา จนกระทั่งความมรณาที่กางเขนอยู่แล้ว

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้เราใช้อะไรเป็นมาตรฐานในการตัดสินใจ สวัสดิภาพและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต หรือ การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า?

– ชีวิตของเราควรให้การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในทุกการตัดสินใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s