แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:9) { ทำในเวลาที่ควรทำ }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงตอบพวกสาวก ที่ทักท้วงพระเยซูเรื่องไปยังแคว้นยูเดีย ว่า นี่เป็นเวลาที่ควรจะไป เพราะเป็นเวลากลางวัน ซึ่งเป็นคำเปรียบเทียบว่า นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้ว

– คนยิวแบ่งกลางวันและกลางคืน ออกเป็นช่วงละ 12 ชั่วโมงเท่าๆกัน

– เมื่อเดินในเวลากลางวัน แม้จะมีอุปสรรคก็สามารถเห็นได้ และผ่านมันไปได้

– เมื่อดำเนินตามพระเจ้า ตามเวลาของพระเจ้า เราจะสามารถทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้ แม้จะมีอุปสรรคขัดขวางก็ตาม

การประยุกต์ใช้ :

– ทุกอย่างมีวาระของมัน เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วไม่ทำ ต่อไปภายหน้าแม้อยากจะทำก็จะทำไม่ได้ หรือทำแล้วจะไม่ได้ผลดีอย่างที่ควรจะเป็น

– วันนี้ หากพระเจ้าเปิดประตูให้แก่เรา เพื่อจะนำข่าวประเสริฐแห่งความรอดไปยังคนใดคนหนึ่ง อย่ามัวรีรอ รอช้า เพราะว่าประตูนั้นจะไม่ได้เปิดอยู่ตลอดไป

– จงทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ในขณะที่ยังมีโอกาสอยู่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s