แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:1 ) { ขโมยหรือโจร}

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสกับพวกฟาริสี ว่า คนที่เข้าหาฝูงแกะของพระเจ้า แต่ไม่ได้เข้าตามกติกาของพระเจ้า ตามวิธีที่สมควรจะทำ คนเหล่านั้นเป็นขโมยและโจร

– ขโมย แอบย่องมาเงียบๆแล้วนำสมบัติของคนอื่นไป เหมือนคนที่แอบมาชักจูงลูกแกะของพระเจ้าให้ออกจากคอกของพระเจ้า เหมือนฟาริสีที่สอนบิดเบือนพระคำของพระเจ้าจนลูกแกะของพระเจ้าออกไปจากทางของพระองค์

– โจร ใช้กำลังและความรุนแรงเพื่อนำลูกแกะออกไปจากคอกของพระเจ้า เหมือนพวกฟาริสีที่ขับไล่ไสส่ง ชายที่พระเยซูรักษาให้หายจากตาบอดแต่กำเนิดออกจากธรรมศาลา เพียงเพราะว่าพวกเขาเถียงชายคนนั้นไม่ได้ ที่ชายคนนั้นยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้เราทำอย่างไรกับฝูงแกะของพระเจ้า คือ บรรดาผู้เชื่อที่เราเกี่ยวข้องกับพวกเขา

– การกระทำของเราทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นในคอกแกะของพระเจ้า หรือการกระทำของเราขับไล่ไสส่งพวกเขา ทำให้ไม่อยากมาโบสถ์ ไม่อยากร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้อง

– ระมัดระวังการดำเนินชีวิตของเราอยู่เสมอ อย่าให้เหมือนขโมยหรือโจร แต่จงดำเนินชีวิตเป็นผู้เลี้ยงที่ดีตามอย่างพระอาจารย์ของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s