แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:10) { ชีวิตบริบูรณ์ }

แนวคิด :

– ​ขโมย ซึ่งหมายถึง คนที่เข้ามาในคอกแกะทางอื่น ไม่ใช่ทางพระเยซู ผู้เป็นประตู

– ขโมยนั้น เข้ามาเพื่อเอาไปจากเรา เข้ามาเพื่อเขาเองจะได้รับ

– แต่พระเยซูเข้ามาเพื่อให้แก่เรา  เข้ามาเพื่อให้เราจะได้รับ

– พระเยซูมาเพื่อให้เราได้รับชีวิต แต่ขโมยนั้นเข้ามาเพื่อเอาชีวิตนั้นไปจากเรา ให้เราอยู่แบบไร้ชีวิตเหมือนเดิม

– และชีวิตที่พระเยซูให้นั้น เป็นชีวิตที่มีความชื่นชมยินดี มีสันติสุข มีการอวยพรจากพระเจ้า ตลอดไป

การประยุกต์ใช้ :

– พบพระเยซู จะพบชีวิตที่มีสันติสุข มีความชื่นชมยินดี รัยพระพรและเป็นพระพร

– พบขโมย สันติสุข ชื่นชมยินดี และการเป็นพระพร จะหายไปจากชีวิต

– วันนี้ หากสิ่งข้างต้นจางหายไปจากชีวิตของเรา แสดงว่า เราอยู่ผิดที่เสียแล้ว เรากำลังถอยห่างจากพระเยซูผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด และกำลังอยู่ใกล้หรือสนิทสนมกับ ขโมยผู้เกลียดชังเรา

– เข้าใกล้พระคริสต์ ชีวิตจะครบบริบูรณ์ วันนี้ชีวิตบริบูรณ์ใครหายไป โปรดกลับมาเข้าใกล้พระคริสต์โดยด่วน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s