แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:12) { ไม่ใช่ผู้เลี้ยงรับจ้าง }

แนวคิด :

– ​ผู้รับจ้างที่ดูแลแกะ

>> จะไม่คิดว่าแกะเป็นของเขา

>> จะละทิ้งแกะเมื่อหมาป่ามา

>> หมาป่าจะชิงแกะไปได้

>> แกะจะกระจัดกระจายไป

– แต่ สรรเสริญพระเจ้า พระเยซูไม่ใช่ผู้รับจ้าง ดังนั้น

>> พระองค์ปฎิบัติต่อแกะดังแกะเป็นของพระองค์

>>  พระเยซูจะไม่มีวันทอดทิ้งแกะเลย แม้ในยามที่แกะอย่างเราต้องเผชิญหน้ากับภยันตราย

>>  หมาป่าจะไม่สามารถชิงแกะไปได้ เพราะแกะรับการปกป้องโดยพระเยซูผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด

>> แกะจะไม่ต้องกระจัดกระจายไป เพราะพระเยซูทรงปกป้องและรวบรวมพวกเขาไว้

การประยุกต์ใช้ :

– เราเป็นแกะของพระเยซู พระเยซูทรงรักห่วงใยและจะปกป้องเรา เราไม่จำเป็นต้องหวั่นกลัวต่อศัตรู หรือปัญหาใดๆ เพราะพระองค์เป็นผู้พิทักษ์รักษาเรา

– เมื่อเรารู้และมั่นใจว่า เราเป็นของพระเยซู พระองค์ทรงเป็นเจ้าของเรา เราก็จะรู้แน่ว่า พระองค์จะปกป้องของที่เป็นของพระองค์อย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s