แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:13) { ทรงห่วงใยเรา }

แนวคิด :

– ผู้เลี้ยงรับจ้าง ไม่ใช่เจ้าของแกะ ดังนั้นเขาจึงห่วงแต่ค่าจ้างของตน แต่ไม่ห่วงใยแกะจริงๆ

– แต่พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแท้ พระองค์เป็นเจ้าของแกะ พระองค์ไม่ห่วง ไม่หวง แม้แต่ชีวิตของพระองค์เอง พระองค์ทรงห่วงใยแกะของพระองค์อย่างแท้จริง

– เมื่อเราผู้เป็นแกะของพระองค์ ได้รู้เช่นนี้ เราก็ไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องใดๆอีกแล้ว ดังใน 1ปต. 5:7 “จง​ละ​ความ​กระวน​กระวาย​ของ​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​องค์ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ห่วงใย​ท่าน​ทั้ง​หลาย​”

การประยุกต์ใช้ :

– ในมุมของผู้เลี้ยง หากเราเลี้ยงดูแกะของพระเจ้า ด้วยเห็นแก่ค่าจ้าง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนที่จะได้รับในโลกนี้ เราก็ยังห่างไกลจากคำว่า ผู้เลี้ยง อยู่พอสมควรเลยทีเดียว

– ในมุมของ แกะของพระเจ้า เราเป็นของพระองค์ พระองค์ทรงห่วงใยเรา ดังนั้น เราไม่จำเป็นต้องกลัวหรือกังวลสิ่งใด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s