แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:14) { รู้จักกัน }

แนวคิด :

– พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดี พระองค์ทรงรู้จักแกะของพระองค์ รู้บุคลิกของเรา รู้จักความอ่อนแอของเรา รู้อันตรายก็กำลังจะเกิดขึ้นกับเรา รู้ความต้องการจริงๆของเรา

– พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดี พระองค์ทำให้แกะของพระองค์รู้จักพระองค์ เรารับรู้ได้ว่าพระองค์เป็นเพื่อนของเรา พระองค์เปิดพระองค์เองเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูพร้อมที่จะคอยช่วยเหลือเราทุกเวลา ให้เราร้องทูลต่อพระองค์เถิด

– พระเยซูพร้อมที่เปิดเผยพระองค์เองแก่เราเพื่อให้เรารู้จักพระองค์ เพียงแค่เราเปิดใจแสวงหาพระองค์ เราจะรู้จักพระองค์มากขึ้นทุกวันๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s