แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:15) { ความสัมพันธ์แนบแน่น }

แนวคิด :

– พระเยซูเป็นผู้เลี่ยงที่ดี พระองค์อธิบายความสัมพันธ์ของผู้เลี้ยงที่ดีกับลูกแกะของพระองค์ โดยเปรียบเหมือน ความสัมพันธ์ของพระเยซูกับพระบิดา

– พระเยซูรู้จักแกะของพระองค์ เหมือน พระบิดารู้จักพระเยซู

>> พระบิดารู้จักพระเยซู รู้จักแบบบิดารู้จักบุตรของตน รักบุตรของตนอย่างไม่มีเงื่อนไข

>>>> พระเยซูทรงรู้จักเรา เหมือนบิดารู้จักบุตรที่ตนรัก พระองค์รู้จักความอ่อนแอของเราและยังคงรักเราท่ามกลางความอ่อนแอของเรานั้น

– แกะของพระเยซูรู้จักพระองค์ เหมือน พระเยซูรู้จักพระบิดา

>> พระเยซูรู้จักพระบิดา รู้น้ำพระทัยของพระบิดา รู้สิ่งที่พระบิดาประสงค์ให้พระเยซูทรงกระทำในโลกนี้

>>>> เราผู้เป็นแกะของพระองค์ รู้น้ำพระทัยของพระเยซูสำหรับเราในโลกได้ โดยการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตในเรา

การประยุกต์ใช้ :

– ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเยซู แท้จริงแล้วเป็นความสัมพันธ์สนิทสนมลึกซึ้ง เหมือนดังความสัมพันธ์อันแนบแน่นของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นตรีเอกานุภาพ พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์

– เราควรคาดหวังและพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซู ให้มากขึ้น ให้สนิทแนบแน่นขึ้นทุกวันๆ อย่าพอใจแค่ในระดับความสัมพันธ์ในปัจจุบันที่มีอยู่เท่านั้น ความสัมพันธ์นี้สามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้อีกมาก และพระเยซูเองก็ปรารถนาให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ให้สนิทแนบแน่นมากยิ่งขึ้นกว่านี้เช่นกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s