แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:16) { แกะคอกอื่น }

แนวคิด :

– พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ยอมสละแม้แต่ชีวิตของตนเองเพื่อช่วยแกะ(ข้อ 15)

– พระเยซูสละชีวิตไม่เพียงเพื่อช่วยแกะแห่งวงศ์วานอิสราเอลเท่านั้น ยังเพื่อช่วยเราทั้งหลายผู้เป็นคนต่างชาติด้วย

– “แกะ​อื่น​ที่​ไม่​ได้​เป็น​ของ​คอก​นี้​เรา​ก็​มี​อยู่” พระเยซูใช้คำว่า “เราก็มีอยู่” หมายความว่า แกะเหล่านั้น ถึงแม้ไม่ได้อยู่ในคอกของอิสราเอล ก็เป็นของพระองค์ พวกเขามีพระเยซูเป็นเจ้าของ

– แกะทั้งหมดทั้งคอกนี้และคอกอื่น ที่เป็นของพระเยซู จะมีลักษณะเหมือนกัน คือ จะฟังเสียงของพระองค์ จะเป็นหนึ่งเดียวกัน และจะมีพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแต่เพียงผู้เดียว

การประยุกต์ใช้ :

– เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซู แม้ว่าไม่ได้เป็นอิสราเอลทางสายเลือด แต่เราเป็นอิสราเอลในฝ่ายวิญญาณ เราเป็นของพระองค์และพระเยซูทรงรักเราจนยอมตายเพื่อช่วยเราพ้นความตาย

– เราเป็นผู้เป็นแกะต่างชาติ พระเยซูจะเป็นผู้พาเรามาร่วมรับพันธสัญญาแห่งพระพร ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนอิสราเอล ตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิม ด้วยเหตุนี้คำสัญญาทั้งสิ้นในพระคัมภีร์เดิมจึงเป็นคำสัญญาสำหรับเราด้วย

– เราผู้เป็นแกะของพระองค์ จะฟังเสียงของพระองค์ คือ เรารับรู้การสอนของพระเยซูได้ และ เราจะเชื่อฟังทำตามเสียงของพระองค์  วันนี้ขออย่าให้เราจงใจไม่ฟังพระองค์ ไม่แคร์พระองค์ หรือจงใจไม่เชื่อฟังพระองค์

– เราผู้เป็นแกะของพระองค์ เป็นแกะคอกเดียวกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และให้พระเยซูเป็นเจ้นายของเราแต่เพียงผู้เดียว

– แกะของพระเยซู สมควรทำตัว สมกับเป็นแกะของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s