แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:19) { แยกฝั่งกัน }

แนวคิด :

– คำสอนเหล่านี้ หมายถึง คำสอนว่าพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดี พระเยซูสละชีวิตเพื่อแกะ พระเยซูมีสิทธิอำนาจในการสละชีวิตและในการได้รับชีวิตกลับคืนมา

– พวกเขาขัดแย้งทางความคิดกัน ว่า จะรับพระเยซู หรือ จะต่อต้านพระเยซู

– ขัดแย้งทางความคิดนี้ เคยเกิดขึ้นแล้ว ในเรื่องพระเยซูเป็นผู้ใด (ยน. 7:43) และขัดแย้งกันเรื่อง ชายตาบอด (ยน. 9:16)

การประยุกต์ใช้ :

– คำสอนของพระเยซู แยกพวกของความมืด ออกจากพวกของความสว่าง   แยกผู้ที่เชื่อและผู้ที่ดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อ ออกจากกัน

– เมื่อความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าถูกกล่าวออกไป จะมีผลต่อผู้ที่ได้ยินได้ฟังเสมอ คือ จะแยกผู้เชื่อ และ ผู้ไม่เชื่อออกจากกัน

– เราไม่ควรคาดหวังว่า ทุกคนจะเห็นด้วยกับเรา เมื่อเรานำพระคำของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตของเรา

– เมื่อเราเชื่อฟัง ทำตามพระคำของพระเจ้า แน่นอนจะมีบางคน ขัดแย้งกับเรา

– วันนี้เมื่อเราฟังพระคำของพระเจ้า เราจะแยกไปอยู่ฝั่งใด ฝั่งเชื่อจึงทำตามพระคำ หรือ ฝั่งได้ยินแต่ไม่เชื่อจึงไม่ทำตาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s